Tlmiče pádov
Súpravy s tlmičom pádu slúži na pohltenie pádovej energie a sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou.