Sedáky, prsné a celotelové úväzky

HOROLEZECTVO
Sedáky, prsné a celotelové úväzky
Sedacie úväzky, prsné aj celotelové úväzky tvoria spolu s lanom nevyhnutné vybavenie na istenie pádu horolezca.