Prírodné laná a šnúry

Hobby a priemysel
Prírodné laná a šnúry
Laná a šnúry z prírodných materiálov môžu byť veľmi výrazným dekoračným prvkom v interiéroch a exteriéroch. Široké možnosti použitia majú samozrejme aj na záhrade, ďalej v poľnohospodárstve a lesníctve. Nevynikajú pevnosťou či odolnosťou voči pôsobeniu okolitého prostredia, zato nekĺžu v ruke, sú vhodné pre športové účely - šplh alebo preťahovanie. Laná z prírodných materiálov majú pre svoju schopnosť viazať tuky stále miesto v strojárskom priemysle pri výrobe oceľových lán (schopnosť viazať tuky je pre tento priemysel kľúčovou vlastnosťou) a sú rovnako obľúbená v stavebníctve (nekĺžu v ruke).