Postroje, polohovacie pásy

PRACA VO VÝŠKACH
Postroje, polohovacie pásy
Nevyhnutná súčasť práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou, istiace prostriedky zodpovedajúce príslušným normám.