Ochrana osobných údajov

Všetko o eshope
Ochrana osobných údajov

Tento internetový obchod sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Dáta Kupujúceho budú uschovaná a chránená pred zneužitím a nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu (okrem nevyhnutných údajov poskytnutých dopravnej službe). Dáta Kupujúceho môžu využívať iba Predávajúcim a to len na účely štatistického spracovania a priamej komunikácie s Kupujúcim.