Horizontálne istenie

PRACA VO VÝŠKACH
Horizontálne istenie
Laná pre istenie s okami na oboch koncoch.